Bissen MTB – Nyt MTB-marathon i Svendborg

Fredag den 2. maj 2015

Bissen MTB

Stævnepladsen før start


I dag havde Svendborg MTB klub kaldt til MTB-marathon på Sydfyn. Scenen var sat med en optakt inspireret af de gamle værftsbisser, der arbejdede på Frederiksø i Svendborg Havn.

Vi havde vores tvivl om hvorvidt det ville blive et godt løb. I optakten og af de ruter der var offentliggjort tydede det på at der ville blive en del kørsel på asfalt, hvilket jo absolut ikke er det vi fortrækker. Vores knopdæk er beregnet til at køre offroad. Men vi må sige at vi blev positivt overrasket over ruten. Inde i Svendborg by havde man fundet en del stier bl.a. igennem et kolonihavekvarter, der gjorde ruten pænt afvekslende. At hovedparten af asfaltstykker så samtidig gik op og ned af byens bakker gjorde ikke oplevelsen ringere.

Velankommet til stævnepladsen fik vi vores startnumre. Efter at have monteret startnummeret på cyklen søgte vi mod starten og vi kunne høre speakeren formane at man skulle stille op i forhold til ens niveau. Det var dog svært da det ikke specielt nemt at finde vej ind i startboksen. Det betød at vi kom til at starte langt ned i feltet i forhold til de ryttere vi normalt måler os op i mod.

Bissen MTB

Starten er gået

Efter starten var skudt af gik der et lille stykke tid inden der kom gang i rytterne helt ned hvor vi stod. Da der kort efter starten var noget af en flaskehals ud på en bro gik det hele i stå lige efter at havde passeret startstegen. Herefter gik det fornuftig på en bred vej indtil vi skulle passere en af byen hovedfærdselsåre. Godt nok blev trafikken holdt tilbage. Men da der var chikaner for at stoppe fodgængere i det daglige bevirkede det at hele feltet endnu engang gik i stå.

Bissen MTB

Galgebakken

Herefter kom vi op i byen hvor man igen kunne komme op igennem feltet. Efter at have kørt ned af en lille bakke kom der igen en chikane, der fik det hele til at gå i stå. Efter denne chikane gik det i fint fart op mod den berygtede galgebakke. Her var der så endnu engang kø. men her rullede det dog stille og roligt opad. Der var nogen der måtte af cyklen og trække op.

Efter galgebakken gik det op og ned på nogle af bakkerne i Svendborg By. Efter disse bakker kom vi ud i et kolonihavekvarter og et lille skovområde hvor man havde fundet nogle fine små spor, der igen fik en til at huske hvorfor man kan lide at køre på MTB.

Bissen MTB

Grusgraven

Fra kolonihaverne kørte vi igen ned til havnen, hvor vi  blev ledt ind på et gammelt banespor, som vi fulgte et pænt stykke ud af byen til Hallingeskoven. Her blev vi sendt rundt på alle de spor der er og findes i Hallinge- og stævneskoven. Bl.a. skulle vi en tur ned i grusgraven, som den arrangerende klub bruger i alle deres løb.

En del kilometre var der rundt i de to skoven inden vi igen kom op på det gamle banespor og blev ledt længere ud af byen. Her blev vi sendt i retning mod kysten af et ret sjovt spor ned i gennem et lille skovstykke. For enden af skoven kørte vi kanten af en mark og fulgt et lille markspor for igen at køre ind i Hallingeskoven.

Gennem det nedre af Hallingeskoven kom vi tilbage til Rantzausminde efterskole hvor vi ramte depotet for anden gang. Herfra blev vi ledt ned til cykelstien langskysten, hvor der var et fantastisk vue mod Svendborgsundbroen. På første omgang blev vi dog lidt overrasket da vi ca. halvvejs tilbage mod mål blev ledt op i en lille bevoksning af en stejl stigning. Efter dette skovstykke gik det direkte langs kysten og havnen tilbage til målområdet.

Bissen MTB er et flot arrangement og arrangørene har så afgjort bestræbt sig på at sikre en god og fornuftig afvikling. Efter successen i år håber de på at fordoble antallet af deltagere til næste år. Men sker det skal de have gjort noget ved deres startprocedure og de første 2 km af ruten, hvor der allerede i år var for meget kø kørsel.

Fakta om løbet